اجتماعی، صفحه 16

حمام منزل خود را تبدیل به مکانی سبز کنید

زیست آنلاین: در این خبر چند روش عملی برای سبزتر شدن رفتارها در محیط حمام ارائه می دهیم که هم سازگار با محیط زیست هستند و هم انجام آنها صرفه جویی اقتصادی به همراه دارد.

دپوی زباله آراد کوه نیازمند ساماندهی بیشتر

یک عضو شورای شهر تهران گفت: آرادکوه بیش از ۵۰ سال است که به عنوان مرکز دفع پسماند تهران فعالیت می کند. متاسفانه پسماند تهران به شیوه ای غیربهداشتی و سنتی به این مرکز منتقل می شود.

اعتراض فعالان تغییر اقلیم در انگلستان

زیست آنلاین: فعالان تغییر اقلیم در لندن، در اعتراض به موضع متناقض انگلستان در مقابله با تغییرات اقلیمی، با استفاده از یک ماشین آتش نشانی، 1800 لیتر خون مصنوعی را به ساختمان وزارت اقتصاد پاشیدند.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16
17 18 19 20 21