اجتماعی، صفحه 17

قرار سبز حامیان طبیعت در هفته اول مهرماه 1398

زیست آنلاین: شروع فصل پاییز و بازگشایی مدارس فرصت بسیار خوبی بود برای گروه های محیط زیستی که علاوه بر برنامه های اجرایی خود به دنبال آموزش نسل آینده جهت حفظ و نگهداری محیط زیست و همچنین این طبیعت بسیار زیبا باشند.

دلیل ناامیدی کشاورزان از ترامپ

زیست آنلاین: جنگ تجاری با چین به صورت خاص برای کشاورزان آمریکایی دردناک بوده است، اما در حال حاضر مسئله ای جداگانه حمایت آنها از دولت را کاهش می دهد: سوخت های زیستی.

ذوب یخ ها زندگی خرس های قطبی را تهدید می کند

زیست آنلاین: هیئت بین دولتی تغییرات اقلیمی در گزارش خود اعلام کرد که از بین رفتن یخچال های طبیعی، قطب ها و دریا ها سریعتر از آنچه دانشمندان انتظار داشتند افزایش یافته است.
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17
18 19 20 21 22