اجتماعی، صفحه 18

موتورسیکلت سازان ملزم به رعایت قانون هوای پاک شدند

زیست آنلاین: رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به تفاهمنامه بین انجمن موتورسیکلت‌سازان و مراکز اسقاط گفت: بر اساس این تفاهمنامه تا پایان سال آینده ۱۴۰ هزار گواهی اسقاط در اختیار موتور سیکلت سازان قرار می‌گیرد.

حقایقی در رابطه با آتش سوزی استرالیا

زیست آنلاین: کارشناسان می گویند، آتش سوزی های بی سابقه استرالیا به لطف تغییرات آب و هوایی ، نوع درختانی که از آتش و آب و هوا تغذیه می شوند، بیش از حد شارژ می شوند.

وظایف سازمان محیط زیست در قانون هوای پاک

سازمان محیط زیست بر اساس قانون هوای پاک وظایف متنوعی را برعهده دارد که تهیه آیین‌نامه اجرایی مدیریت شرایط اضطرار، اعلام رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها، پاسخ به استعلام درخواست جواز، مشخص کردن مراکز و واحدهای آلوده، جلوگیری از فعالیت واحدهای آلاینده و تعیین حقابه رودخانه‌ها از جمله این وظایف هستند.
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18
19 20 21 22 23