اجتماعی، صفحه 8

اثرات تغییر اقلیم بر خرس های قطبی

زیست آنلاین: تأثیر بحران آب و هوا برای انسان ها و حیوانات روز به روز بیشتر و بیشتر آشکار می شود. اما در بین همه گونه ها، خرس های قطبی ممکن است بیشترین صدمه را ببینند.

8 نکته در مورد آلودگی صوتی پایتخت

شلوغی و ترافیک شهر تهران آلودگی صوتی نیز در پی دارد که در صورت افزایش بیش از حد می‌تواند علاوه بر عوارض روانی موجب بیماری‌های جسمی شود.

ایتالیا باید ارسال زباله های پلاستیکی به مالزی را متوقف کند

زیست آنلاین: پس از یک تحقیق که پیامدهای زیست محیطی و بهداشتی ارسال زباله های پلاستیکی به کشور مالزی، به عنوان یکی از مناطق اصلی دفع پلاستیک های غیر قابل بازیافت را آشکار کرد، از دولت ایتالیا خواسته شده است به صادرات غیرقانونی زباله پلاستیکی به این کشور خودداری کند.

اثرات روانی بحران آب و هوا

زیست آنلاین: کارشناسان نگران سلامت روان جوانان به ویژه آن هایی هستند که از واقعیت های بحران اقلیمی ضربه می خورند.

آلودگی صوتی تهران فراتر از حد استاندارد است

کارشناس صوت کنترل کیفیت تهران گفت: شاخص آلودگی صوتی بزرگراه‌های شهر تهران حدود ۷۰ تا ۸۰ دسی‌بل است و با توجه به اینکه ۷۰ درصد کاربری‌های مجاور بزرگراه‌ها اکنون مسکونی است این میزان آلودگی صدا فراتر از حد استاندارد است.

چند نمونه از ادعاهای گمراه کننده زیست محیطی شرکت های بزرگ جهان

زیست آنلاین: اممروزه با توجه به تغییرات اقلیمی و لزوم مقابله با آن، شرکتهای بزرگ در سراسر جهان می کوشند که اقدامات متناسبی برای مقابله با بحران آب و هوا انجام داده و آن را تبلیغ کنند. اما در این میان برخی تبلیغات گمراه کننده است.

صرفه جویی معادل آب ۲۳ سد کرج تا ۱۴۰۴ با توسعه گلخانه‌ها

مجری طرح توسعه گلخانه‌های کشور با بیان اینکه ۳۲۰ هزار هکتار از سطح زیرکشت سبزی و صیفی کشور از فضای باز به گلخانه‌ها انتقال خواهد یافت گفت: با توسعه گلخانه ها ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب معادل ۲۳ سد کرج در مصرف آب صرفه‌جویی خواهد شد.
1 2 3 4 5 6 7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19