گزارش ویژه، صفحه 15

صنعت انرژی خورشیدی فرا تر از حد تصور خواهد رفت

زیست آنلاین: با وجود اینکه در حال حاضر، انرژی خورشیدی بیشترین میزان سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده است، هنوز  فرصت های قابل توجهی برای رشد انرژی های تجدید پذیر وجود دارد.

گاز طبیعی گرمایش جهانی را وخیم تر می کند

زیست آنلاین: در حالی که، گاز طبیعی تولید دی اکسید کربن کمتری نسبت به منابع سوخت فسیلی دارد، باز هم راه حلی مناسب برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی نیست.

یکی از تاثیرات تغییرات اقلیمی

زیست آنلاین: تغییر اقلیم نشان دهنده تغییرات و پی آمد های غیر عادی و مخرب در الگوهای مورد انتظار آب و هوایی است و اغلب منشا انسانی داد.

وایکینگ ها جنگل ها را از بین بردند/ ایسلندی ها آن را احیا کردند

زیست آنلاین: هنگامی که اولین مهاجران حدودا در قرن نهم وارد ایسلند شدند، در حدود ۴۰ درصد کشور را، جنگل ها پوشش داده بودند. اما پس آن انسان ها به تخریب هر چه بیشتر پرداختند و بخش های بیشماری از مناطق جنگلی را به زمین های بایر تبدیل نمودند.

کشاورزی بصورت عمودی راه کار تولیدات بیشتر

زیست آنلاین: این تکنولوژی جدید در کشاورزی که با ایجاد طبقه های رو هم قرار گرفته، کشاورزی به صورت عمودی را میسر مبسازد، تولید محصول را عملا مستقل از خاک نموده و قادر است به پرورش دقیق محصولات بپردازد.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15
16 17 18 19 20