گزارش ویژه، صفحه 16

ایجاد فضای سبز در هر گوشه از کانادا

زیست آنلاین: ایجاد تخته هایی از فضای سبز در سراسر کانادا، فضای سبز کوچکی را تقریبا برای  بسیاری ازخانواده ها حتی آنان  که در آپارتمان ها زندگی می کنند، به وجود آورده است.

تولید انرژی پاک از زباله

زیست آنلاین: این که بتوانیم زباله ها را به انرژی تبدیل کنیم، فرصتی فوق العاده به شمار می آید و این راه حل های بلند مدت تاثیر گذار، یکی از الزامات در زمینه حفاظت از محیط زیست است.

رشد سبز يا رشد پايدار؛ تكليفي اخلاقي"

زیست آنلاین: توسعه انسانی و رفاه، نیاز به استفاده از منابع دارد؛ با این حال، استفاده بیش از حد از منابع در اقتصاد بومی، منجر به نقض قوانین مرزهای سیاره می شود.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16
17 18 19 20 21