ماموت

شناسایی دلایل انقراض ماموت ها راهی برای نجات گونه های دیگر

زیست آنلاین: آخرین ماموت های پشمی حدود 4000 سال پیش در یک جزیره دورافتاده در اقیانوس قطب شمال روی زمین پرسه می زدند. محققان می گویند دانستن این موضوع که چه عاملی منجر به انقراض آنها شده است، می تواند گونه های موجود را از سرنوشت های مشابه نجات دهد.
1