محیط زیست

زباله پلاستیکی یا سنگریزه؟

محققان زباله‌های پلاستیکی کوچکی را در کنار دریا کشف کردند که شباهت فوق‌العاده‌ای به سنگریزه‌های ساحلی دارند.

ساخت مدارس سبز با نگاه زیست محیطی

چند سالی است که ساخت مدارس سبز با هدف ارتقا شاخص‌های زیست محیطی در فضاهای آموزشی دردستور کار حوزه عمرانی آموزش و پرورش قرار گرفته است.

سازمان های مردم نهاد بازوی پرتوان حفاظت محیط زیست

سازمان های مردم نهاد در حوزه محیط زیست، مصداق عینیت یافته اصل پنجاهم قانون اساسی هستند که در حوزه حفاظت از محیط زیست می توانند نقش پررنگ و موثری ایفا کنند نقشی که تنها از طریق متولیان محیط زیست و حفاظت آن در کشور ممکن نمی شود.

برگزاری دوره نهم نشست هیات نمایندگان اتاق ایران و مشخص شدن ترکیب کمیسیون‌های تخصصی

اولین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در دوره نهم به میزبانی مشهد برگزار گردید و اصول 9 گانه و نقشه راه اتاق ایران در این دوره اعلام شد. موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد یکی از موضوعاتی بود که اعضای هیات نمایندگان، خواستار آن شدند.

استارتاپ‌ها برای کمک به محیط‌ زیست حائز اهمیت هستند

مدیر کل دفتر زیست بوم‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در گردهمایی استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه فضایی با اشاره به بهره‌برداری از دانش سنجش از دور در پایش و حفاظت از محیط زیست دریایی همچنین ارائه نیازهای سازمان حفاظت محیط‌ زیست در این خصوص اظهارکرد: سنجش از دور به دلیل سهولت دسترسی به داده‌ها و به روز بودن حائز اهمیت است.
1