سیدنی با تهدید فاجعه آمیز روبرو است

زیست آنلاین: هزاران نفر در مسیر آتش سوزی های مرگبار استرالیا قرار گرفته اند که ابرهایی از دود تولید کرده اند که حتی از نیوزیلند هم دیده می شوند.

آفریقا در مسیر انقلاب سبز جهانی

زیست آنلاین: گزارش آژانس جهانی انرژی نشان می دهد آفریقا با استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی برای تامین انرژی شهرنشین های جدید، می تواند جزو پاکترین انقلاب های اقتصادی جهان باشد.

گلوله های نفتی در سواحل قشم

مدیرکل آلودگی دریا سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ارزیابی و نمونه‎‌برداری‌ها از نقاط مختلف در سواحل قشم انجام و به آزمایشگاه ارسال شده است، منتظر جواب نتایج هستیم تا به پاسخی قطعی درباره منشاء آلودگی نفتی این سواحل برسیم.

تبلیغات