بحران آب و هوا

کرونا قاتلی حاضر اما تغییر اقلیم قاتلی پنهان

زیست آنلاین: اگرچه کرونا امروز مهمترین بحران جهان است، اما در کنار آن به سبب شباهتها و تفاوتهای شرایطی که کرونا در جهان به وجود آورده است پدیده های دیگری نیز مورد توجه قرار گرفته اند. بحران تغییر آب وهوائی یکی از این موضوعات است. عالمگیر بودن اثرات این دوپدیده در جهان و نیاز به تصمیم گیری مشترک در سطح جهانی برای اقدامات مربوط به حل این بحران ها یکی از عمده ترین این شباهتها است. در عین حال نیاز به اقدام سریع برای مقابله با آثار هردونیز ازجمله دیگر شباهتهای این دو بحران است. اما چرا با این شباهتها

بحران آب و هوا هم به اندازه کرونا جدی است/سیاستمداران علم را انکار می کنند

زیست آنلاین: بحران آب و هوا اقتصاد را مختل خواهد کرد، امنیت غذایی را کاهش می دهد و فشار بیشتری را بر خدمات بهداشتی می گذارد زیرا جهانی گرمتر به معنای بیماری، قحطی، مرگ در اثر بلایای طبیعی، آلودگی هوا و همچنین مشکلات بهداشت روان است.

جهان برای مبارزه با ویروس کرونا بسیج شده چرا همین کار برای بحران آب و هوا انجام نمی شود؟

زیست آنلاین: در حالی که شیوع ویروس کرونا و بحران آب و هوا ذاتاً موضوعات متفاوتی هستند، اما آنها دو ویژگی مهم دارند: هر دو بحران های جهانی هستند که جان میلیون ها انسان را تهدید می کنند. با این وجود، تنها یک بحران باعث ایجاد اقدامات گسترده و شدید کشورها در سراسر جهان شده است.

این یک بحران آب و هوائی است نه تغییر آب و هوا

 زیست آنلاین به عنوان یک سایت خبری تخصصی در حوزه اقتصادسبز، برای تاکید بر وضعیت اضطراری و بحرانی تغییرات آب و هوایی، پیشنهاداتی برای تغییر و به روز کردن برخی واژه ها و اصطلاحات تخصصی دارد تا با استفاده از آنها بتوان بحران های زیست محیطی جهان را دقیق تر توصیف کرد. 

چه بر سر زمستان آمده است

زیست آنلاین: اگر شرایط کنونی در ایالات متحده تا پایان فوریه ادامه داشته باشد، این زمستان به عنوان گرمترین زمستان این کشور در تاریخ ثبت خواهد شد.

اثرات تغییر اقلیم بر خرس های قطبی

زیست آنلاین: تأثیر بحران آب و هوا برای انسان ها و حیوانات روز به روز بیشتر و بیشتر آشکار می شود. اما در بین همه گونه ها، خرس های قطبی ممکن است بیشترین صدمه را ببینند.

سرمایه گذاری در کارخانه های برف سازی اسکاتلند در اثر کاهش ریزش برف

زیست آنلاین: با افزایش دمای هوای کوهستانهای اسکاتلند و کاهش بارش برف، استراحتگاه اسکی این کوهستانها برای امتحان و تضمین اسنوبورد در دامنه های پائین کوه مجبور به سرمایه گذاری در کارخانه های برف سازی شده است. تقریباً 100 تن برف هر روز در این کوهستانها تولید می شود.

اعتراض اقلیمی کارمندان آمازون

زیست آنلاین: صدها نفر از کارمندان آمازون به منظور انتقاد عمومی از این شرکت به دلیل عدم تحقق "مسئولیت اخلاقی" خود در بحران آب و هوا ، سیاستهای این شرکت را نادیده گرفتند.

غول نفتی توتال محاکمه می شود

زیست آنلاین: سازمان های غیردولتی فرانسه و مقامات محلی علیه غول نفتی توتال اقدام به شکایت کرده اند.آنها معتقدند صنعت استخراج نفت عامل انتشار یک سوم از گازهای گلخانه ای است.
1
2 3 4 5