گرمایش زمین

گرمایش زمین به افزایش دمای کره زمین گفته می شود.

اندازه گیری دمای کره زمین از سال 1880 آغاز شده است. طی یک قرن گذشته دمای زمین حدود 0.8 درجه گرمتر شده است. می توان دلایل گرم شدن کره زمین را به شرح ذیل عنوان کرد:

اثر گلخانه ای: مطالعات نشان می دهد افزایش دمای زمین ارتباط مستقیم با گازهای گلخانه ای دارد. با افزایش این گازها شاهد افزایش دمای کره زمین هستیم. گازهای گلخانه ای در جو زمین به انعکاس نور و حرارت اجازه خروج از جو را نداده و باعث گرم شدن کروه زمین می شوند.

آتش سوزی جنگل ها: آتش سوزی جنگل ها نیز یکی از دلایل افزایش دما می باشد. درختان دی اکسید کربن جذب می کنند. با آتش سوزی و نابودی جنگل ها و درختان این گاز آزاد می شود.

فوران آتشفشان: یکی از علت های طبیعی گرمایش زمین، فوران آتشفشان ها است.

دامداری: دامداری صنعتی طی گزارش فائو، حتی بیشتر از حمل و نقل و وسایل نقلیه باعث تولید دی اکسید کربن و گازهای گلخانه ای می شود.

با افزایش گرمای زمین، یخچال های قطبی آب شده و باعث افزایش سطح آب دریا و اقیانوس ها می شود. و در آینده شهرهایی از جهان به زیر آب خواهند رفت. همچنین به دلیل اینکه این بخچال ها منابع عمده آب شیرین دنیا هستند با آب شدن آن ها، منابع آب آشامیدنی کاهش خواهند یافت. ایجاد توفان و گردباد، خشکسالی، بیابان زایی، از دیگر پیامدهای این افزایش دما می باشد. 

سازمان جهانی هواشناسی سال 2016 را گرمترین سال جهان دانست. 

کشورهای چین، آمریکا، هند، روسیه، ژاپن، آلمان و ایران در رده های اول تا هفتم بیشترین تولید کننده های دی اکسید کربن در جهان می باشند. این آلودگی یکی از دلایل افزایش دما می باشد.

ایران نیز که در منطقه ای گرم و خشک واقع شده است تحت تاثیر پدیده گرمایش زمین قرار گرفته است. طوفان های سهمگین و ریز گردها در جنوب و جنوب غرب کشور، خشک شدن دریاچه ارومیه، خشک شدن رودخانه زاینده رود و کاهش آب پشت مخازن سدها به دلیل کاهش بارش و افزایش تبخیر از اثرات این پدیده است.

اخبار و مطالب مربوط به پدید گرمایش زمین و اثرات آن در محیط زیست و اقتصاد را در زیست آنلاین دنبال کنید.

 

چه بر سر زمستان آمده است

زیست آنلاین: اگر شرایط کنونی در ایالات متحده تا پایان فوریه ادامه داشته باشد، این زمستان به عنوان گرمترین زمستان این کشور در تاریخ ثبت خواهد شد.

اثرات تغییر اقلیم بر خرس های قطبی

زیست آنلاین: تأثیر بحران آب و هوا برای انسان ها و حیوانات روز به روز بیشتر و بیشتر آشکار می شود. اما در بین همه گونه ها، خرس های قطبی ممکن است بیشترین صدمه را ببینند.

سرمایه گذاری در کارخانه های برف سازی اسکاتلند در اثر کاهش ریزش برف

زیست آنلاین: با افزایش دمای هوای کوهستانهای اسکاتلند و کاهش بارش برف، استراحتگاه اسکی این کوهستانها برای امتحان و تضمین اسنوبورد در دامنه های پائین کوه مجبور به سرمایه گذاری در کارخانه های برف سازی شده است. تقریباً 100 تن برف هر روز در این کوهستانها تولید می شود.

گرمایش جهانی تهدیدی جدی برای پناهندگان اقلیمی است

زیست آنلاین: یک مطالعه جدید نشان می دهد که نقاط مهم تنوع زیستی که میلیون ها سال پناهگاه گونه های زیستی مختلف در برابر تغییرات اقلیمی بوده است، در معرض تهدید گرمایش جهانی است که توسط انسان بوجود آمده است.

مرگ مرجانهای خلیج فارس با افزایش دما و اسیدی شدن آب

با افزایش دما و خاصیت اسیدی آبهای خلیج فارس، مرجان‌های این خلیج که بسیار نسبت به گرمای آب حساس هستند، نمی‌توانند خود را به سرعت با شرایط دمای آب سازگار کنند و احتمالا تا پایان قرن حاضر دیگر شاهد حیات مرجان‌های این حوزه نباشیم.

انتشار تبلیغات ضد محیط زیستی توسط YouTube

زیست آنلاین: YouTube در سالهای اخیر به دلیل تمایل به طرفداری از فیلم هایی که اطلاعات نادرست درباره شرایط آب و هوایی و زیست محیطی منتشر می کند مورد بازرسی قرار گرفته است.
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19